Aktualności

Informacja

Informujemy, że w wyniku analizy nadesłanych ofert dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu „Opracowanie technologii wykorzystującej odpady wełny mineralnej oraz odpady polistyrenu (styropianu) w celu wytwarzania nowegomateriału kompozytowego”  planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 najkorzystniejszą ofertę złożył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Podmioty, które złożyły ofertę mogą złożyć wniosek o udostępnienie protokołu z wyboru wykonawcy. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wybranego wykonawcę do podpisania umowy.

Zapytanie ofertowe

SARR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac badawczych w ramach planowanego do realizacji projektu ,,Opracowanie technologii wykorzystującej odpady wełny mineralnej oraz odpady polistyrenu (styropianu) w celu wytwarzania nowego materiału kompozytowego”. Oferty należy składać do 29 sierpnia 2017r.