Sortownia odpadów

Do sortowni dostarczane są odpady surowcowe, które zostały wysegregowane u źródła tj. pochodzą z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie miast i gmin.W sortowni są wydzielane między innymi:  karton,  mieszanka papierowa,  folia,  PET ( politereftalan etylenu ) z podziałem na kolory,  HDPE (polietylen wysokiej gęstości),  PP (polipropylen),  szkło opakowaniowe,  metale nieżelazne,  metale żelazne.

 

ETAPY SORTOWANIA:

  1. Dowożone do sortowni odpady na wstępie rozładowywane są na terenie nadawy przed linią sortowniczą. Tam wysortowywane są elementy o dużych gabarytach (np. meble), sprzęt RTV i AGD, odpady niebezpieczne (np. akumulatory) i odkładane w odpowiednich kontenerach i pojemnikach.
  2. Następnie odpady zostają podane ładowarką na linię sortowniczą. Przenośnik taśmowy transportuje je do kabiny sortowniczej, gdzie wybierane są surowce wtórne.
  3. Dalej strumień odpadów w zależności od potrzeb trafia na sito bębnowe, które oddzielają frakcję 0-20 mm kierowaną na składowisko
  4. Wysortowane surowce przekazywane są do prasy belującej lub gromadzone w pojemnikach i przygotowywane do wywozu poza zakład.