Odzysk odpadów budowlanych

Odpady budowlane w Polsce zawierają całą gamę odpadów. Poza typowymi odpadami budowlanymi a więc cegły, spoiwa, płyty, elementy budowli (okna, drzwi), elementy ociepleń zawierają również odpady opakowaniowe: papier, folia, plastiki, drewno, oraz elementy odpadów komunalnych butelki pet i inne odpady jak tacki po posiłkach itp.

SARR SP. z o.o. odpowiadając na zapotrzebowanie rynku zbiera odpady budowlane i prowadzi ich odzysk. Z odpadów po przywiezieniu wyciągane są ręcznie duże elementy zarówno metalowe, tektura, drewno (palety), oraz elementy ceramiki. Po wstępnej segregacji odpad zostaje przesiany na sicie 20 mm.. Frakcja podsitowa może służyć do rekultywacji odpadów zdegradowanych, składowisk etc. Natomiast frakcja nadsitowa trafia na sortownię, gdzie poddana jest procesowi ręcznego sortowania. W trakcie tych czynności odzyskiwane są pozostałe surowce.

Surowce: papier, tworzywa, drewno , metale zostają albo zbelowane, albo umieszczone w pojemnikach i sprzedane odpowiednim odbiorcom. Ceramika zostaje oddana do kruszarni gruzu. Odpad pozostały po ręcznym sortowaniu stanowi balast i zostaje przykazany uprawnionym podmiotom.