Zapytanie ofertowe

SARR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac badawczych w ramach planowanego do realizacji projektu ,,Opracowanie technologii wykorzystującej odpady wełny mineralnej oraz odpady polistyrenu (styropianu) w celu wytwarzania nowego materiału kompozytowego”. Oferty należy składać do 29 sierpnia 2017r.

Szczegóły zapytania

Załączniki