Dofinansowanie

SARR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie technologii wykorzystującej odpady wełny mineralnej oraz odpady polistyrenu (styropianu) w celu wytwarzania nowegomateriału kompozytowego”

Realizowany projekt ma na celu opracowanie technologii wykorzystującej odpady wełny mineralnej oraz odpady polistyrenu (styropianu) wcelu wytwarzania nowego materiału kompozytowego. Wynikiem realizacji projektu będzie nowa technologia przetwarzania odpadówpobudowlanych, pozwalająca na wytworzenie nowoczesnego, zaawansowanego jakościowo materiału budowlanego będącego efektemrecyklingu wełny mineralnej i styropianu w ramach opracowanej technologii.

Wartość projektu: 1 425 039,53 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 070 361,31 PLN