unia europejska

Zbiórka i recykling odpadów styropianowych

Sortowanie odpadów

Nasze usługi:

Od 2 listopada 2020 wznowiliśmy odbieranie odpadowego styropianu budowlanego oraz opakowaniowego.

W sprawie odbiorów prosimy o kontakt pod telefonem – 887 025 888

Zbiórka i przetwarzanie styropianu

SARR Sp. z o.o. zajmuje się między innymi zbieraniem i recyklingiem odpadów styropianowych. Przyjmujemy odpady styropianowe zarówno od osób fizycznych jak i przedsiębiorstw: handlowych, budowlanych, produkcyjnych.

Sortownia odpadów

Do sortowni dostarczane są odpady surowcowe, które zostały wysegregowane u źródła tj. pochodzą z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie miast i gmin.

Odzysk odpadów budowlanych

SARR SP. z o.o. odpowiadając na zapotrzebowanie rynku zbiera odpady budowlane i prowadzi ich odzysk. Z odpadów po przywiezieniu wyciągane są ręcznie duże elementy zarówno metalowe, tektura, drewno (palety), oraz elementy ceramiki.

Działamy profesjonalnie

Pomagamy klientom instytucjonalnym i indywidualnym

Chronimy środowisko

SARR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie technologii wykorzystującej odpady wełny mineralnej oraz odpady polistyrenu (styropianu) w celu wytwarzania nowegomateriału kompozytowego”

zobacz więcej